Doporučováno více než 90 000 dermatology.

Nadace La Roche-Posay:
důkaz našeho závazku k dermatologům

Img_Nadace La Roche-Posay:  důkaz našeho závazku k dermatologům

Vytvoření doplňků léčby, celoživotní vzdělávání, ustanovení sítě "kosmetovigilance", atd. - podpora dermatologů v jejich každodenní práci je součástí naší DNA. V roce 1995 jsme se rozhodli posunout tento přístup ještě dále - pomáháme dermatologům při výzkumu a iniciativách, jejichž cílem je sdílet znalosti. Tato touha následně vedla k vytvoření Nadace La Roche-Posay , která pod záštitou Francouzské nadace podporuje práci dermatologických specialistů působících na poli vědy a sociální odpovědnosti po celém světě.

v_logo-fondation_LRP-research_award.jpg

Podpora mladých vědců v oblasti dermatologie

Nadace La Roche-Posay se v první řadě zabývá vědou. Uděluje vědeckou cenu za výzkum Research Prize, jejímž cílem je odměňovat a financovat inovativní činnost mladých vědců v dermatologii na čtyřech kontinentech. Po vyhodnocení nezávislými odborníky jsou vybrané projekty a publikace prezentovány vědecké komisi složené z expertů v odvětví dermatologie, kteří pak udělují granty těm nejslibnějším uchazečům. Jsme šťastní a hrdí na to, že jsme doposud podpořili 130 vědců a dermatologů z celého světa.

v_logo-fondation_LRP-dermatologists_from_hearth.jpg

Podpora sociálně odpovědných dermatologických iniciativ

Druhá, více sociálně orientovaná oblast, jíž se Nadace La Roche-Posay zabývá, má konkrétní podobu iniciativy "Dermatologist from the heart" (Dermatologem ze srdce). Tato iniciativa, která vznikla v roce 2011 ve Francii, spočívá v poskytování pomoci dermatologům při projektech se sociální odpovědností zlepšujících kvalitu života pacientů. V tomto programu je  udělován grant ve výši €10,000. Do tohoto projektu je již zapojeno kolem deseti zemí. Ve spolupráci s Nadací La Roche-Posay pomohl projekt Dermatologem ze srdce Ondřeji Krakowskemu, dermatologovi z kalifornské nemocnice Rady´s Children Hospital v San Diegu vyvinout MissionSkin.org, komunitní webovou stránku spojující pacienty a specialisty na rekonstrukci kůže.

Zlepšit kvalitu života dětí s rakovinou

Nadace La Roche-Posay a asociace Cancer International Association v roce 2019 společně založily mezinárodní program věnovaný dětem s rakovinou a jejich rodinám. Cílem tohoto podpůrného programu, vytvořeného díky podpoře mezioborové vědecké komise, je zlepšit kvalitu života dětí, rodičů a sourozenců, kteří trpí tímto onemocněním. Děti a jejich rodiny jsou izolovány nejen v důsledku hospitalizace a léčby, ale také vinou strachu, jež toto onemocnění provází. Často proto bývají bezmocní. Abychom jim pomohli upevnit a znovu vytvořit sociální vazby a rodiny opětovně spojit, je program založen na třech konkrétních a ambiciózních aktivitách. Vytvořili jsme speciálně adaptované masáže pro rodiče a děti, mezinárodní digitální informační portál a emoční škálu, která má pomoci mladým lidem a dětem vyjádřit, co cítí.