v_header-product_physiological_cleansers_INT.jpg

NovinkaBEZOPLACHOVÝ ČISTICÍ PŘÍPRAVEK NA RUCE

ETHANOL + GLYCERIN. NEPARFEMOVANÝ.

 • Facebook
 • Pin

  BEZOPLACHOVÝ ČISTICÍ PŘÍPRAVEK NA RUCE

  • Pro vnější použití.
  • Neaplikujte na porušenou pokožku.
  • Nepoužívejte v oblasti obličeje.
  • Zamezte styku s očima.
  • Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
  • Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

  Tuba 100ml

  Vlastnosti

  VAROVÁNÍ: Hořlavý i v suchém stavu. Chraňte před otevřeným ohněm a teplem. Uchovávejte mimo dosah dětí.

  Naše závazky

  Bezpečnostní standardy daleko za mezinárodními kosmetickými regulacemi