Podmínky spotřebitelských hodnocení a recenzíTyto Podmínky upravují vaše používání služby Zákaznická hodnocení a recenze (dále jen „Služba CRR“) nabízené společností L´ORÉAL Česká republika s.r.o., IČ: 604 91 850, jednající prostřednictvím své obchodní divize Aktivní kosmetiky (dále jen „ACD“), na jejích webových stránkách https://www.laroche-posay.cz/ (dále jen „Webové stránky“). Nejste oprávněni používat Službu CRR, pokud jste zaměstnancem společnosti L´ORÉAL Česká republika s.r.o. nebo kterékoli z jejích spřízněných společností.


I. Obecné podmínky 
Zveřejněním recenze na Webových stránkách prohlašujete a zaručujete, že:
• vaše recenze je v souladu s Podmínkami užívání Webových stránek a těmito Podmínkami,
• jste autorem recenze, že jste se nedopustili krádeže identity jiné osoby a nepoužíváte falešnou e-mailovou adresu a že jste se nedopustili ani jiného klamavého jednání ve vztahu k původu vaší  recenze,
• vaše recenze je vaším originálním dílem a neporušuje práva duševního vlastnictví třetích osob,
• veškerý obsah, který sdílíte, je pravdivý, zejména, že jste daný produkt použili nebo si jej zakoupili


Dále souhlasíte a zaručujete, že nebudete sdílet žádný obsah:
• který sdělí vaši identitu jiným spotřebitelům (proto prosím nepoužívejte své celé jméno a místo toho použijte pouze své křestní jméno nebo přezdívku),
• který by obsahoval informace (včetně informace o cenách) týkající se konkurentů společnosti L´ORÉAL Česká republika s.r.o. a jejich výrobků (zejména jiných výrobců a/nebo distributorů a/nebo maloobchodních prodejců zdravotních a kosmetických výrobků),
• který nesouvisí s účelem recenzování výrobků uvedených na Webových stránkách,
• na základě kterého čerpáte odměnu nebo peněžní zisk od jakékoli třetí osoby, nebo který je možné pokládat za reklamu nebo výzvu ke koupi (což zahrnuje veškerý obsah, který odvádí obchodní příležitosti od společnosti L´ORÉAL Česká republika s.r.o.),
• který obsahuje informace odkazující na jiné webové stránky, adresy URL, e-mailové adresy, kontaktní informace a telefonní čísla,
• který obsahuje počítačové viry nebo instrukce k jejich vytváření, nebo jiné potenciální rozvratné nebo škodlivé počítačové programy či soubory.


Společnost L´ORÉAL Česká republika s.r.o. si vyhrazuje právo omezit nebo zrušit přístup jakémukoli uživateli, který porušuje pravidla těchto Podmínek užívání, a nezveřejnit, upravit nebo vymazat jakýkoli komentář, o kterém se společnost L´ORÉAL Česká republika s.r.o. bude dle svého výhradního uvážení domnívat, že tyto Podmínky porušuje. Dále si vyhrazuje právo nezveřejnit:
• zdvojený obsah,
• prázdné recenze,
• recenze v jiném jazyce než v češtině,
• nesrozumitelný obsah (např. obsah sestávající z náhodných znaků či nesmyslných seskupení slov).


L´ORÉAL Česká republika s.r.o. nemůže zaručit, že dostanete možnost upravovat nebo mazat jakýkoli obsah, který jste zveřejnili. Před svým zveřejněním budou hodnocení a písemné komentáře zkontrolovány za účelem zajištění souladu s těmito Podmínkami užívání. Hodnocení a písemné komentáře jsou obvykle zveřejňovány do 1 měsíce. 


II. Osobní údaje 
Odesláním své e-mailové adresy v souvislosti s vaším hodnocením a recenzemi berete na vědomí, že společnost L´ORÉAL Česká republika s.r.o. a její nezávislí poskytovatelé služeb mohou použít vaši e-mailovou adresu k tomu, aby vás kontaktovali ohledně vašich recenzí a, pokud jste k tomu dali svůj souhlas, také pro obchodní účely.  
Další informace o zpracování osobních údajů naleznete v našich Zásadách ochrany soukromí zde


III. Duševní vlastnictví

Odesláním recenze udělujete společnosti L´ORÉAL Česká republika s.r.o. bezplatnou, neodvolatelnou, nevýhradní a celosvětově platnou licenci po dobu trvání majetkových autorských práv dle Autorského zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů dle a dle mezinárodních úmluv (včetně jakýchkoli budoucích doplňujících či pozměňujících právních předpisů) k rozmnožování, zobrazování, užívání, kopírování, pozměňování, upravování, editování, šíření, překládání, vytváření odvozených děl nebo začleňování do jiných děl, distribuci a jinému využívání takového obsahu nebo začlenění takového obsahu do jakékoli formy, média nebo technologie. Tímto berete na vědomí, že společnost L´ORÉAL Česká republika s.r.o. může překládat a zveřejňovat vaše recenze na svých stránkách na sociálních sítích FaceBook, Instagram, TikTok, YouTube a na bannerových reklamách vyhledávače Google. Tímto vás upozorňujeme, že jakékoli takové zveřejnění může obsahovat jméno (nebo přezdívku, jak je doporučeno výše), které jste použili při odeslání své recenze.


IV. Kontaktní údaje
Máte-li jakékoli dotazy nebo stížnosti týkající se produktů společnosti L´ORÉAL Česká republika s.r.o. a jejich použití, obraťte se prosím na Digitální oddělení ACD, konkrétně na [email protected]. Společnost L´ORÉAL Česká republika s.r.o si vyhrazuje právo předat vaši recenzi partnerským prodejcům namísto jejího zveřejnění, pokud se domnívá, že by bylo vhodnější s vaší recenzí nakládat tímto způsobem.