0
Zpět na laroche-posay.cz
Save your skin

Co je bělení korálů?

Img_Co je bělení korálů?

Korálové bělení je proces, při kterém korály ztrácejí svou výraznou barvu. Řasy zajišťují polypům z řad korálnatců až 90 % jejich výživy, bělení nakonec vede ke smrti některých druhů korálů. Tento fenomén nastává především v důsledku změn teploty, bakterií způsobující choroby, znečištění a okyselení oceánů v důsledku emisí skleníkových plynů do ovzduší.


Způsobují filtry La Roche-Posay bělení korálů?

Oba hlavní filtry La Roche-Posay, Mexoryl SX a Mexoryl XL, byly testovány s ohledem na mořské prostředí. Při ekotoxikologickém testování nedocházelo k expozici těchto filtrů po dobu 5 týdnů při koncentracích vyšších než koncentrace obsažené v mořské vodě ani při bělení korálů ani při negativním vlivu na symboly mikroorganizmů korálů.


Tara Pacific 2016-2018 Expedice: vynikající příspěvek k celosvětovému výzkumu korálů

Tara Expeditions je ve spolupráci s vědeckými institucemi soukromá francouzská nezisková iniciativa, která od roku 2003 organizuje kampaně zaměřené na studium a lepší pochopení dopadů změny klimatu a ekologické krize, která stojí před našimi oceány. La Roche-Posay se raduje, že skupina L'Oréal Group spolupracuje s Tara Expeditions na novém dvouletém výzkumném projektu v Asii a Tichomoří. Cílem je provést inovativní studii o korálových útesech ve spolupráci s CNRS1, Paris Sciences et Lettres2 a Vědeckým centrem Monaky3. Cíle jsou dvojí: objevit skrytou různorodost korálů a lépe pochopit její schopnost přizpůsobit se změně klimatu.


1Centre Nationale de la Recherche Scientifique, French National Scientific Research Center
2Paris-based research university
3An oceanographic research center committed to the preservation of marine life

  • Facebook
  • >Pin

NEJLEPŠÍ OCHRANA PROTI SLUNCI PRO VÁS

Jak se chránit před rakovinou kůže ve 3 krocích?

Preview : False